KENT KONSEYİ GENÇLİK MECLİSİ SEÇİMİ YAPILDI.

 KENT KONSEYİ GENÇLİK MECLİSİ SEÇİMİ YAPILDI.

         Tarsus Kent Konseyi Gençlik Meclisi seçimi 31.10.2012 Çarşamba günü saat:14.00 de Güner Baykal Toplantı Salonu’nda yapıldı. Tarsus Teknik Eğitim Fakültesi, Meslek Yüksekokulu, Çağ Üniversitesi, Tarsus’ta bulunan lise ve dengi okul üye öğrencileri ve ilgili oda ve derneklerden katılan üyelerle toplantı başladı.  Toplantının açılış konuşması önceki dönem Gençlik Meclisi başkanı tarafından yapıldı. Daha sonra divan oluşturuldu. Kent Konseyi Başkanı Ali Cerrahoğlu söz aldı. Kent Konseyi Ve Gençlik Meclisi hakkında bilgi verdi. Gençlik meclisin amacının; Gençler arasında dayanışma, ortaklık ve paylaşım anlayışının geliştirilmesi ve Tarsus Gençliğini bir çatı altında toplayarak bir araya getirmek olduğunu söyledi.

   Tarsus Gençlik Meclisi’nin, yerel ve ulusal demokratikleşme sürecinde, gençlerin düşüncelerini açıkça söyleyebilmelerini, çözüm üretebilmelerini, karar alma mekanizmalarına aktif katılımlarını sağladığını, kendi sorunlarına sahip çıkmalarını özendiren gönüllülük temelinde, kent konseyleri yapısı altında örgütlenen demokratik bir oluşum olduğunu söyledi.    Ayrıca, gençlerin, meclis çatısı altında yaratılan uzlaşma ortamı içerisinde, dil, din, ırk, kültür, sınıf, eğitim, görüş ve cinsiyet farkı gözetmeksizin kentin sürdürülebilir gelişmesinin temelini oluşturacak politikaların yaratılmasında ve öncelikli sorunların belirlenerek, çözüm önerilerinin üretilmesine ve uygulanmasına katkıda bulunmalarını sağladığını belirtti. Gençlik Meclisine katılmalarının öğrencilik, iş ve sosyal hayatlarında çok olumlu katkılar sağlayacağını belirterek tüm üyelerin yönetimde ya da komisyonlarda görev almasını istedi.

Daha sonra seçime geçildi. 3 üye aday oldu. Açık yapılan oylama sonucu başkanlığa, Tarsus Meslek Yüksek Okulu öğrencisi Mustafa ÜNAL, Başkan Yardımcılıklarına, Çağ Üniversitesi öğrencisi Gamze GÜCENMEZ ve Tarsus Meslek Yüksekokulu öğrencisi Mehmet Emin İÇEL, Saymanlığa, Sağlık Meslek Lisesi öğrencisi Önder Atakan CANOĞLU, Sekreterliğe, İmam Hatip Lisesi Öğrencisi Hasan ARATEKİN seçildi. Daha sonra, Spor, Eğitim, Turizm, Engelliler ve Kültür Sanat Komisyonlarına üyeler seçildi. Gençlik Meclisi yeni dönem Başkanı söz alarak, yeni yönetimi kutladı, birlik ve beraberlik içinde çalışmaların yapılması dileyerek herkese teşekkür etti. Fotoğraf çekimi ve kutlamaların yapılmasıyla toplantı sona erdi.     

     Facebook      Twitter