TARSUS GÜNDEMİ

 TARSUS GÜNDEMİ

Tarsus Kent Konseyi; tüm sivil toplum örgütlerinin ve kamu kuruluşları
yetkililerinin katıldığı toplantılar düzenleyerek kentimizin önemli
sorunlarını ve projelerini, kısaca 'Tarsus Gündemini' ele almakta ve
farklı sektörlerdeki ilgililer gündemle ilgili görüş ve önerilerini
sunmaktadırlar. Bu genel toplantılar ve Tarsus Kent Konseyi yürütme
kurulu ve komisyon başkanları ile yapılan değerlendirme
toplantılarında yapılan değerlendirmeler sonucunda aşağıdaki konular
öne çıkmaktadır. Bu konularla ilgili görüş ve taleplerimiz ekonomi
bakanı Sayın Zafer Çağlayan ve yardımcısı Sayın Mustafa Sever'e
iletilmiştir.

TARSUS-KAZANLI SAHİL BANDI PROJESİ

Tarsus halkı uzun süredir konuşulan bu projenin bir an önce
tamamlanmasını heyecan ve sabırsızlıkla beklemektedir. Zaman zaman
basında olumlu bir haber çıkmakta ancak sonrasında gelişen aksamalar
ve pürüzler sonucunda proje durma noktasına gelmektedir. Tarsus
kamuoyu olarak sahil bandı projesinin hangi durumda olduğu, yakın
gelecekte hangi çalışmaların planlandığı konusunda merak içindedir ve
bu konuda bilgilendirilmek istemektedir. Firmaların inşaata başlamak
için tamamlanmasını talep ettikleri alt yapı yatırımlarının hızla
tamamlanması ve projenin hayata geçirilmesi Tarsus'a ve tüm bölgeye
başta istihdam olmak üzere bir çok konuda katkı sağlayacaktır. 'Sahil
Bandı' projesi yolunun bir an önce tamamlanması için gereken
kamulaştırmanın hızlı şekilde yapılması konusunda büyük bir beklenti
vardır.

ÇUKUROVA HAVAALANI

Tarsus Kent Konseyi'nin 12 Ekim 2012 tarihinde düzenlediği
'Tarsus'Gündemi' toplantısının ana gündem maddesi Çukurova Havaalanı
projesi olmuştur. Proje Müdürü Korhan Sarıoğlu konuşmacı olarak
katılmış ve proje hakkında teknik bilgiler vermiştir. İnşaat
aşamasında 4500 ve projenin tamamlanmasından sonra 1200 kişilik
istihdam yaratılacak olması Tarsus ve tüm bölgemiz için çok olumludur.
Bu ve diğer projelerde emeği geçenlere bir kez daha teşekkür etmek
isteriz. Bir sonraki genel toplantımızda havaalanının işletme
aşamasında ihtiyaç duyulacak işgücü için yapılması gereken hazırlıklar
olacaktır. Ancak havaalanı çalışmasının bir türlü başlatılamamış
olması ve erteleme ile ilgili çıkan haberler kamuoyunda kaygı
yaratmaktadır.

TARSUS'TA YÜKSEK EĞİTİM

Tarsus kamuoyunun ve dolayısıyla Kent Konseyinin en öncelikli gündem
maddelerinden birisi kentimizde yüksek öğretimin geliştirilmesi,
mevcut fakülte ve yüksek okullarımızın kontenjanlarının doldurulması
ve orta vadede Tarsus'ta bir devlet üniversitesi kurularak kentimizin
sosyal çehresinin daha da geliştirilmesidir. Ancak bu konuda son
yıllarda olumsuz gelişmeler meydana gelmektedir. Yeni kurulan
teknoloji fakültesinde 4 bölüm açılmasına rağmen bu yıl öğrenci
alınamamıştır. Tarsus'ta yüksek öğrenim gören öğrenci sayısı artması
gerekirken geçtiğimiz yıl verilen 180 mezun ile  giderek azalmaktadır.
Artık devam etmeyecek olan teknik öğretim fakültesinin ilgili
hocalarının kadrosunun yeni kurulan teknoloji fakültesine aktarılması
işlemi tamamlanamamaktadır. Tarsus toplumunun Mersin Üniversitesi ile
kaynaşması, birlikte, omuz omuza çalışması yönünde Kent Konseyinin
koordinasyonunda ciddi yol alınmış olup Kasım 2012 de 2.Tarsus Kent
Sempozyumu düzenlenmiştir. Ancak Teknoloji Fakültesinin kadro sorunu
YÖK ile bağlantılı olarak da bir türlü çözülememektedir. Tarsus Kent
Konseyi halkımızın bu hassasiyetini paylaşarak bu konuyu takip etmekte
ve fakültenin tüm bölümlerine öğrenci alınmasını talep etmektedir.

Saygılarımızla;


TARSUS  KENT  KONSEYİ  YÜRÜTME  KURULU adına

Dr.Ali CERRAHOĞLU
Tarsus Kent Konseyi Başkanı

     Facebook      Twitter