TARSUS KENT KONSEYİ'NİN DÜZENLEDİĞİ;

 Tarsus Kent Konseyi'nin düzenlediği;

 
"YEREL YÖNETİMLERİN YENİDEN YAPILANMASI VE TARSUS'UN GELECEĞİ" konulu sempozyum ve çalıştay 27-28 Mart 2012 tarihlerinde Tarsus Kültür Merkezinde gerçekleşecektir.
 
Sempozyumda düzenlenen panelde Prof.Dr.Mehmet Akif Çukurçayır ile Doç.Dr.Hakan Yılmaz konuyu detaylarıyla ele alacaklar ve sunumlarının ardından davetli konuşmacılarımızın konuşmaları ile genel görüşme yapılarak yerel yönetimlerin yeniden yapılandırılmasının gündemde olduğu bugünlerde konu Tarsus açısından değerlendirilecek ve kamuoyu bilgilendirilecektir.
 
Öğleden sonra yapılacak olan çalıştayda alanlarında uzman kişilerin 4 temel konuda yapacakları teknik çalışma sonucunda hazırlanacak olan grup raporları değerlendirilecek ve sonuç raporu hazırlanacaktır.
 
Sempozyuma Mersin Milletvekillerimiz, Tarsus protokolü, resmi ve sivil toplum kuruluşları, siyasi partilerin başkan, yönetici ve üyeleri, basın mensupları ve tüm halkımız davetlidir.
 
Detaylar ve Program aşağıdadır.
 
Saygılarımızla;
 
TARSUS KENT KONSEYİ
 

“YEREL YÖNETİMLERİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE TARSUS'UN GELECEĞİ” KONULU SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAY

27-28 MART 2012, TARSUS/MERSİN

 

 

SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYIN AMACI ve DAVET

 

Dünyada, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi hem daha kaliteli kamu hizmeti sunumunun sağlanmasının hem de ekonomik gelişmenin vazgeçilmez unsurlarından biri olarak  görülmektedir. Dünyada yaşanan değişim ile birlikte kamu hizmetinin merkezden sunumu yerine, yerelde sunumu ön plana çıkmıştır.  Ülkemizde de özellikle 2004 ve 2005 yıllarında yürürlüğe giren belediye, büyükşehir belediyesi ve il özel idaresi kanunları ile yerel yönetimlerin görev ve yetkileri artırılmıştır.

2011 yılında yapılan genel seçimde yerel yönetimlerin idari yönden yeniden yapılandırılması ile görev ve yetkileri konusu yeniden gündeme gelmiştir. Hükümet yapmış olduğu açıklamalarla yerel yönetimlerin yeniden yapılandırılmasına ilişkin çalışmalar başlatmış ve bu anlamda özellikle büyükşehir belediyelerinin sınırlarının değiştirilmesine yönelik tartışmaları da başlatmıştır. Bu gündem çerçevesinde, ören yerleri, camiler, dinler açısından sembol eserleri/mekânları ile tarihi/kültürel geçmişi ve nüfus yoğunluğu ve yapısı, sanayi ile göç alan cazibe merkezi olarak sosyo/ekonomik açıdan “il” olma potansiyeline sahip Tarsus ilçesinin konumunun; akademisyenler, uzmanlar ve konunun paydaşlarının katılacağı bir toplantıda çok çeşitli yönleriyle tartışılarak değerlendirilmesi amacıyla, “Yerel Yönetimlerin Yeniden Yapılandırması ve Tarsus'un Geleceği” konulu Sempozyum ve Çalıştay düzenlenmesi uygun görülmüştür.

Planladığımız Sempozyum ve Çalıştay’dan elde edilecek sonuçların, başta Tarsus ilçesinin sosyo-ekonomik yapısı çerçevesinde ilçenin temel sorun alanlarının çözümüne ve gündeme gelen yerel yönetim reformunun şekillenmesine katkı sunacağını düşünmekteyiz. Bu amaçla, yerel yönetimler alanında çalışmaları olan akademisyenler, uzmanlar ve konuyla ilgili kurumları bir araya getirmeyi planlamaktayız. Değerli katkılarınızla sizleri aramızda görmekten büyük bir sevinç duyacağız.

 

TARSUS  KENT  KONSEYİ

 

www.tarsuskentkonseyi.org

0.324.6146261

tarsuskentkonseyi@gmail.com

 

 

PROGRAM

 

27.Mart 2012 Salı   - Tarsus Kültür Merkezi

I .OTURUM: Sempozyum

 

09:00 - 09:30     Kayıt ve İkram

 

09.30 - 09:15     Açılış

 

09:15 - 10:30     Çağrılı Konuşmacıların Sunuşları

                        Prof.Dr.Mehmet Akif Çukurçayır    

                     

                         Tarsus İlçesinin “İl” Olma Potansiyeli

                         Doç.Dr.H.Hakan Yılmaz

 

10:30 - 11:00     ARA

11:00 - 12:30     Konuşmalar ve Genel Görüşme

12.30 - 13.30     Öğle Arası

 

II .OTURUM:     Çalıştay

13:30 - 18:00     Grup çalışması, Sonuç ve Değerlendirme

 

Amaç: Belirlenen çalışma grupları tarafından konuların tartışılması sorun ve beklentilerin ortaya konulması; kısaca sorun analizi ve çözümlere yönelik çalışmalar yapmak ve sonuç raporunun hazırlanması.

 

Çalışma Grupları

1- Demografi, Şehirleşme ve Kültür Grubu

2- Ekonomik Gelişmişlik ve Cazibe Merkezi Grubu

3- Ulaşım ve Kamu Hizmetleri Grubu

4- Halkın Somut Talepleri ve Siyasi Sahiplenme Grubu

 

TARSUS KENT KONSEYİ

     Facebook      Twitter