TARSUS KENT KONSEYİ'NİN YÜRÜTTÜĞÜ "TARSUS'UN GELECEĞİ" KONULU UZUN SOLUKLU ÇALIŞMANIN BİR AŞAMASI DAHA GERÇEKLEŞTİ.

 Tarsus Kent Konseyi'nin yürüttüğü "Tarsus'un Geleceği" konulu uzun

soluklu çalışmanın bir aşaması daha gerçekleşti. 27-28 Mart 2012

tarihlerinde gerçekleştirilen sempozyum ve çalıştay sonrasında yapılan
değerlendirmeler ve geliştirilen sonuç raporu çalıştaya katılanlarla
bir araya gelerek anlatıldı.

18 Nisan 2012 çarşamba günü Tarsus Kent Konseyinin Güner Baykal
salonunda gerçekleşen toplantıda alınan kararlardan birisi de çalışma
grubunun genişleyerek her ayı toplanması oldu.
 
 
 
     Facebook      Twitter