SADUN EMREALP KENT KONSEYİNDE KONFERANS VERDİ

Tarsus Kent Konseyi Güner Baykal Toplantı Salonunda 25 Kasım 2013 Pazartesi günü saat 14:00 da Türkiye'de Kent Konseylerinin kurucularından Sadun EMREALP tarafından 'Kent Konseylerinin Dünü, Bugünü ve Sivil Toplum Örgütleri' konulu konferans verildi. Toplantıya çok sayıda sivil toplum örgütü temsilcisi katıldı. Sadun Bey, Kasım 2002 yılında Tarsus Kent Meclisi toplantısının yapıldığını, toplantının başında, Ulusal Proje Koordinatörü tarafından proje kapsamındaki çalışmaların anlatıldığı bir sunuş yapıldığını, ardından yeni dönem için Kent Meclisi yöneticilerini belirleyecek seçimlerin yapıldığını belirtti. Tarsus’ta yapılan kadın Çalışmaları (Kadın Sığınma Evi projesi), Gençlik, engelli ve yaşlılara yönelik yapılan projeler hakkında bilgi verdi. Kent Konseylerinin kurulmasına öncülük eden YG-21 Programı’nın, demokratik yerel yönetişim anlayışının Kent Konseyleri tarafından içselleştirilmesine yönelik çalışmalarla 2010 yılında sonlandırıldığını belirtti. Vatandaşların yerel yönetimlere katılımını arttırmak için bir platform olarak geliştirilen Kent Konseylerinin sadece az sayıda şehirde etkili olarak çalıştığını, tüm kent konseylerini güçlendirmek için çaba gösterilmesi gerektiğini söyledi. Kent Konseylerinin işlevinin arttırılmasında Temel İhtiyaç Alanlarının neler olduğu konusunda bilgi verdi. Bunların katılım, kurumsallaşma, izleme ve iletişim olduğunu belirtti. Bundan sonra Kent Konseylerinin birlikte hareket ederek, ortak sorunlarını ve önceliklerini (özellikle Yönetmelik değişikliği yönündeki ortak taleplerini) belirlemeleri, üzerinde uzlaşma bulunmayan kritik sorulara(Örneğin Kent Konseylerine tüzel kişilik kazandırılması gerekli midir? Kent Konseyleri ile ilgili özel bir yasa çıkarılmasına gerek var mıdır?) ortak cevap aramaları gerektiğini belirtti.
     Facebook      Twitter