SAĞLIK KOMİSYONU İLK TOPLANTISINI YAPTI...

Sağlık ve Çevre Komisyonu 14 Kasım 2011 Pazartesi günü saat 11:00 de ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda açılış konuşmasını yapan Kent Konseyi Başkanı Dr.Ali Cerrahoğlu yeni dönemde oluşturulan Kent Konseyi yapılanmasını, faaliyet planlarını ve hedeflerini anlattı. Komisyon üyelerinin tanışmalarından sonra başkan ve yazman seçimine geçildi.

Başkanlığa Ayşe Sucularlı, yazmanlığa ise Fadime Lek seçildi. Ana Çocuk Sağlığı Başhemşiresi Suzan Gültepe'nin proje deneyimlerinden yararlanmak konusunda temennide bulunuldu. Komisyona katkısı olacak yeni üyelerin kazanılması için girişimde bulunulmasına karar verildi.

Sağlık komisyonunun her perşembe günü saat 11:30 da toplanmasına karar verildi.

     Facebook      Twitter