SAĞLIK VE ÇEVRE KOMİSYONU TOPLANTISI

01.12.2011 tarihinde yapılan toplantıda Yeşim CERRAHOĞLU sağlık komisyonu üyesi olarak kabul edildi. Toplantıda ilköğretim çağındaki çocukların beslenmesi ve obezite konusu tartışıldı. Bu konu ile ilgili okullarda bilgilendirme toplantısı düzenlenmesine karar verildi. Konu ile ilgili tarihin belirlenmesi ve gerekli çalışmaların yapılması amacıyla bir sonraki hafta tekrar görüşülmesine karar verildi.

     Facebook      Twitter