SAĞLIK VE ÇEVRE KOMİSYONU ZABITA VE OTOGAR MÜDÜRLERİNİ ZİYARET ETTİ

SAĞLIK VE ÇEVRE KOMİSYONU

SAĞLIK VE ÇEVRE KOMİSYONU BELEDİYE ZABITA VE OTOGAR MÜDÜRLERİNİ ZİYARET ETTİ

Tarsus Kent Konseyinin çalışma gruplarından bir tanesi olan ‘Sağlık ve Çevre Komisyonu’ nun aldığı kararlardan birisi olan ziyaret gerçekleşti ve komisyonun ‘çevre çalışma grubu’ üyeleri 29.12.2011 günü saat 13.00’de Tarsus Belediyesi Zabıta Müdürünü ve Otogar Müdürünü ziyaret ettiler.

Zabıta Müdürü Ramazan Gözener çalışmaları hakkında bilgi verdi. Düzenli olarak imalathanelerin denetimlerinin yapıldığını, laboratuarlarda gıdaların kontrollerinin ve ölçümlerinin yapılarak buna göre iş yerlerine işlem uygulandığını bildirdi. Kent Konseyi sağlık ve çevre komisyonunun çalışmalarına katılarak katkı verebileceğini belirtti.

Toplantıya katılan komisyon üyeleri, semt pazarlarının kurulması, küçük parklarda ve pazarlarda tuvalet ihtiyacının giderilebilmesi için seyyar tuvaletlerin yapılması, esnafların ve manavların eşyalarının ve sandıklarının kaldırımlara ve yollara taştığını, semt pazarlarında satıcılarının kıyafetlerinin tek tip olması, yiyeceklerin süngerlerle sulanması ve pazarlara çeşme yapılması konularında görüşlerini ve isteklerini bildirdiler. Zabıta Müdürü Ramazan GÖZENER, semt pazarı çalışmalarının başladığını, belirlenen yerlere yapıldığını ve devam edeceğini, yola ve kaldırıma taşan eşyalar konusunda personellerin çalıştığını, pazarlarda tek tip kıyafet konusunda çalışma yapıldığını ve 15 gün içinde uygulamanın başlayacağını, diğer konularla ilgili pazarcılarla bir toplantı yapılıp gerekli düzenlemelerin yapılması için görüşüleceğini bildirdi. Ayrıca Pazar satıcılarına kart çıkarılacağını, fiyat listelerinin konulması konusunda dikkat etmeleri için uyarılacağını, bazı sokaklarda görülen kirlilik konusunda önlem alınacağı söyledi ve ziyaret için üyelere teşekkür etti.

Komisyon üyeleri bu ziyaretten sonra saat 14.30 da Otogar Müdürü’nü ziyaret ettiler. Otogar Müdürü Muhteşem ŞAHİN, çalışmaları hakkında bilgi verdi. Otogarın uygun bir yerine projeksiyon aleti konularak, Tarsus’u tanıtıcı programların, yapılan etkinliklerin sunulacağını, ayrıca halka açık ücretsiz görüntülü telefon sisteminin olduğunu, şu an sadece ısıtma ve soğutma sisteminin olmadığını belirtti. Bunun dışında otogarın temizliği konusuna da çok önem verdiklerini, halkın istekleri konusunda gerekli çalışmaların yapıldığını bildirdi. Yapılan ziyaretten dolayı komisyon üyelerine teşekkür etti.

Tarsus Kent Konseyi Sağlık ve Çevre Komisyonu gerek çevre gerekse sağlık konusunda çalışmalarına devam edecektir.

     Facebook      Twitter