TARSUS KENT KONSEYİ KENTİN ÖNEMLİ SORUNLARINI ELE ALDI.

Tarsus Kent Konseyi çatısı altında oluşturularak kentin önemli sorunlarının ele alındığı ‘Üst Kurul’ 4 Haziran 2012 Pazartesi günü toplanmıştır. Toplantıda aşağıdaki konular ele alınarak görüşülmüştür:

 - Büyükşehir Belediye sınırlarının il sınırlarına genişletilmesi konusunda hazırlanan kanun taslağı ve Tarsus’un durumu,

- Tarsus’ta Teknoloji Fakültesine öğrenci alınmamasıyla ilgili sıkıntılar

- Akdeniz Oyunlarının organizasyonunda Tarsus’un daha fazla yer alması ve toplumun bilgilendirilmesi

- Sahil Bandı projesinde son durum ve yapılması gerekenler

- Tarsus Kent Sempozyumu (15-17 Kasım 2012) hazırlıkları

Tarsus Kent Konseyi Güner Baykal salonunda yapılan toplantıya katılanlar aşağıdadır; (Sayın Ahmet Uzun rahatsızlığı nedeniyle toplantıya katılamamıştır)

 Vahap Seçer                         Mersin Milletvekili

Burhanettin KOCAMAZ        Tarsus Belediye Başkanı

Dr.Ali CERRAHOĞLU          Tarsus Kent Konseyi Başkanı

Fuat TOGO                            Tarsus Güç Birliği Vakfı Başkanı, Kent Konseyi

Mehmet Özel                         CHP Tarsus İlçe Başkanı

Mehmet KARAGÖZLÜ         Tarsus Ticaret Odası Başkanı, Kent Konseyi

Murat KAYA                           Tarsus Ticaret Odası Meclis Başkanı

Bekir KAYA                            Tarsus Ticaret Borsası Başkanı, Kent Konseyi

Ali ERGEZER                                    Tarsus Ziraat Odası Başkanı; Kent Konseyi

Hasan ŞEMSİ                                    TASİAD İstişare Kurulu Başkanı; Kent Konseyi

Ali KIRAÇ                                            işadamı

 Büyükşehir belediye sınırları konusu

Toplantıda öncelikle; büyükşehir belediyelerinin sınırlarının genişletilerek Tarsus’un Mersin’e bağlı bir ilçe belediyesi olmasının da öngörüldüğü kanun taslağı konusu ele alınmıştır. Bu konuda yapılan çalıştay ve sempozyumun sonuçları tüm kamuoyuyla paylaşılmış ve heyet halinde ziyaret edilerek ekonomi bakanımız Zafer Çağlayan’a iletilmişti. Tarsus’lular ve onları temsilcisi olan kurumlar Tarsus’un Mersin Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisine alınması yerine müstakil belediye olarak kalmasını istemektedirler. Konu ile ilgili gelişmeleri Tarsus kamuoyu merakve endişe ile beklemektedir. Bu konunun ilgililere yeniden hatırlatılarak bilgi alınmasına ve çalışmaların tüm hızıyla sürdürülmesine karar verildi.

 Tarsus’ta Yüksek Öğrenim Konusu:

 Tarsus halkı kentimizde yüksek öğretim kurumlarının ve öğrencilerinin varlığını çok önemsemektedir. Fakülte ve yüksek okullarımıza destek olmak, öğrencilerimizin kentimizde mutlu olmalarına ve diğer yandan kentin sosyal, kültürel ve ekonomik yaşantısının bir parçası olmalarına yardımcı olmak amacıyla bir çok çalışma sürdürülmektedir. Tarsus’lular kentimizde bir devlet üniversitesinin kurulmasını, kentimizin buna hazır ve çok istekli olduğunu dilemekte iken bugün mevcut fakültemize öğrenci alınamamakta, öğrenciler mezun oldukça yerlerine yenileri gelmeyerek yüksek öğrenim giderek erimektedir. Bu konudaki gelişmeler ve çözüm konusunda Tarsus’ta büyük bir beklenti ve hayal kırıklığı sürmektedir.

 Akdeniz Oyunları

 Mersin’de yapılacak olan Akdeniz Oyunları biz Tarsus’luları da heyecanlandırmaktadır. Her ne kadar yeni yapılacak olan tesisler konusunda önceden öngörülen yapılaşmanın değiştirilerek tesis konusunda Tarsus’un gündeme alınmaması konusunda hassasiyetimiz sürmekte ise de; ilimizde yapılacak olan bu önemli ve uluslar arası etkinliğin bölge halkına çok önemli katkılar sağlayacağının bilincindeyiz. Bu anlamda; Akdeniz Oyunları sürecinde gerek gelecek olan konukların tarihi ve turistik açıdan bir dünya kenti olan Tarsus’u görmeleri, Tarsus’luların oyunlara aktif katılımının organize edilmesi, oyunların düzenlenmesi için gereken insan kaynağı konusunda Tarsus’lularda farkındalık yaratmak ve oyunları kentin gündemine taşımak açısından ilgililerle bir araya gelip birlikte çalışmalar yapmak, konuyu Tarsus’un ve tüm sivil toplum kuruluşlarının gündemine taşımak istemekteyiz. Bu amaçla Akdeniz Oyunları’nı organize eden yetkilileri Tarsus’ta yapacağımız geniş katılımlı bir toplantıya davet ederek hem bilgi almak hem de birlikte çalışmak hedeflenmiştir.

 Sahil Bandı Projesi

 Tarsus Kazanlı Sahil Bandı Projesi ile Çukurova Havaalanı projeleri bölgemize büyük katkı sağlayacak olmaları açısından bölgemizin genelinde olduğu gibi Tarsus için de çok önemlidir. Projenin uygulanmasında özellikle yol güzegahı konusunda sorunlar vardır. Bu projelerin yatırımcıları ile bir araya gelerek yapılacak olan yatırımları halkımızın gündemine taşımak, bilinçlendirmek, yatırımcıların ihtiyaç ve dileklerini öğrenerek onlarla yöre halkının iletişimini sağlamak amacıyla sivil toplum örgütlerinin katılacağı geniş bir toplantı planlanmıştır.

 Saygılarımızla;

 TARSUS KENT KONSEYİ

     Facebook      Twitter