TARSUS KENT KONSEYİ ÜNİVERSİTE KONUSUNU ELE ALDI...

Tarsus Kent Konseyi üniversite konusunu ele aldı...

Tarsus Kent Konseyi yürütme kurulu 16.11.2011 Çarşamba günü haftalık olağan toplantısını gerçekleştirmiştir. Toplantıda; Tarsus'ta yüksek öğretim konusu detaylarıyla değerlendirilerek eksiklikleri belirlemek ve katkıda bulunmak amacıyla yapılması gerekenler üzerinde durulmuştur. Toplantıya Tarsus Teknik Eğitim Fakültesi Dekanı Prof.Dr.

Mustafa Kemal Külekçi davet edilmiş ve fakülte hakkında detaylı bir sunum yapmıştır. Sunumun ardından Kent Konseyi yönetimi konuyu etraflıca ele alarak değerlendirmiş ve yürütülecek faaliyetleri görüşmüştür.

Tarsus Teknik Eğitim Fakültesinin bazı bölümlerine öğretim kadrosunun yeterli olmaması nedeniyle öğrenci alınamadığı, rektörlüğün bu konuda başvurusunun YÖK gündeminde beklediği ve bu nedenle öğrenci alınamadığı görülmektedir.

Tarsus Kent Konseyi bu konuda Tarsus halkı, sivil toplum kuruluşları ve tüm ilgililerin hep birlikte çok hassas, istekli ve kaygılı olduğunun bilinciyle konunun takipçisi olacaktır.

Bu konuda öncelikle Mersin Üniversitesi Rektörlüğü ve ardından YÖK ve diğer ilgililerle görüşülerek konunun çözümü konusu öncelikli gündemimiz olacaktır. Kent Konseyi yürütme kurulunun Tarsus'ta yüksek öğrenim konusuyla ilgili hazırlık ve görüşmeleri tamamlandığında en kısa zamanda Kent Konseyi genel kurulu toplanacaktır. Bu genel toplantıda tüm Tarsus olarak yapılması gerekenler görüşülüp planlanacak ve uygulanacaktır.

Tarsus'ta yüksek öğrenim konusu ve diğer gündem maddelerimizle ilgili gelişmeleri www.tarsuskentkonseyi.org adresindeki web sayfamızdan izleyebilirsiniz.

Sevgi ve saygılarımızla Tarsus kamuoyuna duyurulur...

Tarsus Kent Konseyi
Yürütme Kurulu

     Facebook      Twitter