TARSUS KENT KONSEYİ YÜRÜTME KURULU TOPLANTISI

Katılanlar: Ali CERRAHOĞLU, Mehmet KARAGÖZLÜ, Bekir KAYA, Hasan ŞEMSİ, Ali ERGEZER, Faruk YALNIZ, Tülay Sevgi CAN, Hasan DOĞAN, Hayri ERDOĞAN, Leyla ÇAKMAK, Hülya DEPREM, Ahmet KANBUR

1- Açılış:

 • Toplantı saat 17:10'da Ali Cerrahoğlu'nun açılış ve genel bilgilendirme konuşması ile başladı. Genel kuruldan bu yana geçen süreçte yürütülen çalışmalar ve gelişmelerle ilgili bilgi verdi.

2- Web sayfası ve 'Tarsus Kent Takvimi'

 • Tarsus Kent Konseyi web sayfası  www.tarsuskentkonseyi.org adresinde yayına başlamıştır. Sayfanın teknik altyapısı hazırlanmış olmakla birlikte içerik yönünden süratle zenginleştirmek için yoğun şekilde çalışmalar devam etmektedir. Sayfanın Tarsus kamuoyu tarafından çok izlenen ve zengin içerikli bir site haline getirilmesi amaçlanmıştır.
 • Tarsus Kent Takvimi : Tarsus'ta resmi kurumlar ve sivil toplum örgütlerinin yaptığı etkinlikleri barındıran ve bir referans niteliğinde hizmet verecek bir 'Kent Takvimi' oluşturulmuştur. www.tarsuskentkonseyi.org sayfasında hizmete giren bu takvim sayesinde kentte tüm kurumlar tarafından düzenlenecek etkinliklerin zaman planlamasında çakışmalar önlenebilecek ve takibi kolaylaşacak, ve dileyen herkes internet üzerinden kentin gündemine hakim olabilecektir.

3- Protokol ziyaretleri:

 • Protokol ziyaretlerinin birer çalışma toplantısı şeklinde yapılması kararı çerçevesinde 11.Kasım.2011 Cuma günü saat 10:30 da Tarsus Kaymakamı Orhan Şefik Güldibi, saat 13:30 da Tarsus Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ziyaret edilecektir. Bu görüşmelerde ele alınacak konular belirlenmiştir.

5- Komisyon çalışmaları:

 • Komisyon çalışmaları hakkında bilgilendirme yapılmıştır. Engelliler komisyonu ilk toplantısını yaparak çalışmalarına başlamıştır. Komisyon başkanlığına Dursun Arslan seçilmiştir. Komisyonun ilk çalışmaları; tren garının engellilere uygun hale getirilmesi konusunda girişimler, Asutay iş merkezi girişinin düzenlenmesi konusunda fizibilite çalışmalarıdır. 
 • Diğer komisyonların ilk toplantı günleri belirlenmiş olup ilk toplantılarına kent konseyi yürütme kurulu olarak katılım sağlanacaktır.
 • 'Gençlik ve Spor Komisyonu' nun ismi 'Spor Komisyonu' olarak değiştirillerek gençlikle ilgili çalışmaların Gençlik Meclisi kapsamında sürdürülmesine karar verilmiştir. Spor Komisyonunun amacının Tarsus'un bu konuda etkin tüm kurum ve kişilerinin katkısının sağlanması, Tarsus halkına sağlık için yaşam boyu spor alışkanlıkları kazandırılması ve sporun tüm ilgilileri bir araya getirerek koordine edilmesi olduğunu, beden eğitimi öğretmenleri ve diğer ilgililerin buraya yönlendirilmeleri ve etkinlik yapılması gerektiği vurgulanmıştır.
 • Tarsus'un İl olmayı çok uzun süredir hakketiği ve bu konuda yapılan çalışmaların sürdürülmesi gerektiği dile getirilerek kent konseyinin öncelikli çalışma konuları arasında olması gerektiğine karar verilmiştir.

6- Kent Konsei gündeminde öncelik taşıyan konuların belirlenmesi

 • Üniversite konusu: Tarsus'ta gidere azalan yüksek öğrenim öğrenci sayısının arttırılması amacıyla öğrenci alımının sağlanması, bölüm sayısının arttırılması ve geliştirilmesi konusunda tüm ilgilillerle görüşme yapılmasına karar verildi.
 • Akdeniz Oyunları: İlimizde düzenlenecek olan Akdeniz Oyunlarına hazırlık amacıyla yapılması planlanan ve söz verilen tesislerden vaz geçilmesi konusunda yetkililerle görüşülmesine, bu tesislerin akdeniz oyunlarından sonra da kentte aktif olarak kullanılabileceğinin vurgulanmasına karar verilmiştir.
 • Tarsus'un İl olması gerektiği ve bu konunun gündeme taşınarak gerekçelerinin ilgililere anlatılması ve girişimlerin aktif biçimde sürdürülmesine karar verildi.
 • Konularla ilgili olarak hükümet, milletvekilleri, valilik, rektörlük, Yök... gibi tüm kurumlarla görüşülmesine karar verildi.
 • Diğer kent konseyleri ile iletişim ve işbirliği içinde olunması için çalışmalar planlandı.
 • Başta hipertansiyon, obezite, metabolik sendrom, kalp damar hastalıkları olmak üzere sağlıkla ilgili projelerin gündeme alınmasına karar verildi.
     Facebook      Twitter