TARSUS KENT KONSEYİNDEN OBEZİTEYLE MÜCADELE PROJESİ

 TARSUS KENT KONSEYİNDEN OBEZİTEYLE MÜCADELE PROJESİ

Tarsus Kent Konseyi Sağlık Komisyonu yeni bir çalışma başlattı;
"İlköğretim çağındaki çocuklarda obezite oranlarının belirlenmesi" İçinde yaşadığımız çağda dünyada ve ülkemizde obezite ve ona bağlı
komplikasyonların yol açtığı hastalıkların başında gelen kalp damar hastalıklarının görülme sıklığı giderek artmaktadır. Yürütülen bu
çalışma ile Tarsus genelinde ilk kez ilköğretim çağındaki çocuklarda
obezite görülme sıklığı bilimsel metodlarla tespit edilecek ve risk grubunda olduğu belirlenen çocuklara yönelik eğitim ve tedavi
programları yürütülecektir.
Projenin ilk aşamasında Tarsus'un tüm öğrencilerini temsil etmek üzere bilimsel yöntemlerle sosyoekonomik gelişmişlik düzeyleri farklı 12 okuldan 1500 öğrenci belirlenmiştir. Bu öğrencilerin boy, kilo ve bel çevreleri Kent Konseyi sağlık komisyonu ekipleri tarafından modern yöntemlerle ölçülmektedir. Bu ölçümlerin sonucunda Tarsus'ta ilköğretim çağındaki çocukların gelişim haritası çıkartılacaktır. Projenin bu aşaması Tarsus Ana Çocuk Sağlığı Derneğinin desteği ile
yürütülmektedir. Proje kuruluşlarına yapılan başvurular kabul edildiği takdirde sonraki aşamaları tüm kenti kapsayan topyekün bir sağlık projesi şeklinde devam edecektir.
Projenin danışmanlığı geniş bir akademik kadro tarafından yapılmaktadır. Çukurova Üniversitesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı
Başkanı Prof.Dr.Nafiz Bozdemir, endokrinolog Prof.Dr.Tamer Tetiker, Kocaeli Üniversitesinden Prof.Dr.Şükrü Hatun proje danışmanlığını yürütmektedirler. Milli Eğitim Müdürlüğü organizasyona etkili destek vermektedir.
Bu hafta içinde Ali Oksal İlköğretim Okulu, Cumhuriyet İşköğretim Okulu ve Emine Boro İlköğretim Okullarında ölçümler tamamlanmış olup diğer okullarla devam edilmektedir. Ölçümler tamamlandığında elde edilecek sonuçlar kamuoyuyla paylaşılarak obezitenin önlenmesineyönelik diğer etkinliklerin uygulamasına geçilecektir.
Saygı ile duyurulur.

     Facebook      Twitter