“SOSYAL MEDYA OKURYAZARLIĞI” KONULU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI.

Sosyal medya okuryazarlığı veya yalnızca medya okuryazarlığı olarak da adlandırılan, insanların medya mesajlarını daha iyi anlaması, analiz etmesi, belirli açılardan değerlendirebilmesi ve daha bilinçli olarak tüketebilmesi sürecine verilen isimdir. Terim, geleneksel medyaya ancak okur olarak katkısı bulunan kişinin, günümüz yeni sosyal medyasında kitle iletişim araçlarını kullanma konusunda herkese eşit fırsat verilmesi ilkesine dayanılarak türetilmiştir. İnternet ile birlikte gelen bu fırsat, kişilerde teknik bilgi ve beceri bulunmasını da gerektirmektedir. İnternet sosyal mecrasında Facebook, Youtube, Twitter ve çeşitli blog ortamları, geleneksel medyanın da (gazeteler, dergiler vb.) bu ortamda yer alması nedeniyle kişiler bu farklı rolü kullanmaktadırlar. Günümüzde, bu sosyal medya ortamları; fikir, düşünce, fotoğraf, video ve yazıların paylaşılabildiği gündelik hayatın vazgeçilmezleri arasında yerini almıştır. İnsanlar açısından geçmiş medya ortamına göre, yalnızca tüketici olma anlayışı neredeyse hükümsüz hale gelmiştir. Bu nedenle ülkemizde Geleceğini Tasarla Programı kapsamına sosyal medya okuryazarlığı eğitimine başlanılmıştır. Sosyal medya okuryazarlığı eğitiminde, topluma sosyal medyanın nasıl kullanılacağı kadar, bu mecrada karşılaşılabilecek olan hakaret veya kişilik haklarına saldırılar ile ilgili eğitimler de verilmektedir. Bu bağlamda, Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından düzenlenen program kapsamında, “Medya Okuryazarlığı” konusunda, Güner Baykal toplantı Salonu’nda, Geleceğini Tasarla Saha Kolaylaştırıcısı ve Proje Master Eğitmeni Ali DAYAN tarafından bilgilendirme toplantısı yapıldı. Eğitmen Ali DAYAN, İnternet ve Sosyal Medya’nın Tarihi, Sosyal Medya Nedir ve Neden Önemlidir?, Sosyal Medya’nın Zararları Nelerdir?, Sosyal Medya Araçları Nelerdir?, Sosyal Medyada Kişisel İtibar Nasıl Yönetilir?, Sosyal Medya ve Etik, İnternet Hukuku konularında görsel sunum yaparak bilgilendirdi. Program sonunda katılımcılara sertifikaları veridi.

     Facebook      Twitter